Liefhebben dating liefhebben

Posted by / 11-Jan-2020 20:47

Liefhebben dating liefhebben

Op een gegeven moment zal de aanslag op je fysieke en emotionele gezondheid zo groot zijn, dat je gedwongen wordt om je relatiepatronen met betrekking tot je partner(s) onder de loep te nemen.Het moment dat je aan de slag gaat dit patroon te veranderen, is het meest lonende van je leven. Bovenstaande informatie heb ik voornamelijk betrokken uit ‘Als hij maar gelukkig is’ van Robin Norwood, ISBN 90-414-0334-5.Om je leven te veranderen is het niet nodig en al helemaal niet noodzakelijk om de relatie te verbreken.

Je verwaarloost je sociale leven en vriend(inn)enkring 17.

Dat romantische idee van liefde ligt in de realiteit toch net wat anders.

Die eerste keus is gebaseerd op factoren als chemie, dezelfde waarden hebben, logica, humor, intelligentie, lichaamstype, waar we zijn in ons leven, wat we nodig hebben, yada yada yada.

De komende tijd zal ik twee maal per week een artikel publiceren, de ene over te zeer in de liefde investeren, het andere artikel over een ander aan loslaten gerelateerd onderwerp.

De essentie van liefhebben is genieten – als God het doel is.

liefhebben dating liefhebben-87liefhebben dating liefhebben-79liefhebben dating liefhebben-90

Progressie proces Het is een van de ironieën in het leven van mensen die te zeer liefhebben, dat ze met zoveel sympathie en begrip kunnen reageren op de pijn in het leven van een ander, terwijl ze blind zijn voor (en verblind zijn door) de pijn in hun eigen leven.

One thought on “liefhebben dating liefhebben”

  1. View link for details; In view of the recent death of my husband last year, I am very worried over the political crises, and I have decided to contact you, to help me to move some funds to your country for investment.